Rozstrzygnięcie konkurs

 

ZWYCIĘZCY

1 miejsce
Anna Bukowska, Elżbieta Bukowska
Gimnazjum w Kościelisku
Opiekun: Aleksandra Markielowska-Byrczek

 

 

2 miejsce
Adam Gzyl, Adam Wałek, Grzegorz Mrozowski,
Marcin Rusiecki, Angelika Kuca

Gimnazjum w Mniszowie
Opiekun: Małgorzata Drewno

 

 

3 miejsce
Monika Czekaj
Gimnazjum w Mniszowie
Opiekun: Małgorzata Drewno

 

 


3 miejsce ex aequo
Paulina Hebda, Natalia Kotuła, Małgorzata Michalik
Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce
Opiekun: Monika Wójcik-Pawełczak

 

 

WYRÓŻNIENIA

 

1 wyróżnienie
Małgorzata Bukowska
Gimnazjum w Budzowie

 

 

1 wyróżnienie ex aequo
Weronika Kukuła
Gimnazjum w Bielanach
Opiekun: Małgorzata Szczerska

 

 

1 wyróżnienie ex aequo
Sylwia Grzywa
Gimnazjum w Jangrocie
Opiekun: pani Lucyna Grzywa

 

 2 wyróżnienie ex aequo
Mariusz Matla, Mateusz Tomczyk
Powiatowy Zespół Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących nr 3 w Oświęcimiu
(Technikum Mechaniczne w Oświęcimiu)
Opiekun: Marek Stanisławski

 

 

 

 

Nagrody odebrane zostały w biurze Fundacji

2 wyróżnienie ex aequo
Aneta Chrobak, Natalia Fornal, Joanna Szczęch, Barbara Strama
Gimnazjum w Szaflarach
Opiekun: Grażyna Chowaniec-Lejczyk

 

2 wyróżnienie ex aequo
Beata Pasiowiec
Gimnazjum w Tokarni

 

3 wyróżnienie
Anna Januszek, Weronika Łaskowiec
Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu
Opiekun: Bożena Kajda

 

3 wyróżnienie ex aequo
Martyna Nnosal
Publiczne Gimnazjum w Trzemeśni
Opiekun: Maria Urbaniak-Malina, Elżbieta Jania

 

3 wyróżnienie ex aequo
Katarzyna Biel
Publiczne Gimnazjum w Trzemeśni
Opiekun: Maria Urbaniak-Malina, Elżbieta Jania

 

3 wyróżnienie ex aequo
Joanna Jasek
Publiczne Gimnazjum w Trzemeśni
Opiekun: Maria Urbaniak-Malina, Elżbieta Jania

 

   

 

DODATKOWE WYRÓŻNIENIA 
ZA CIEKAWE PRACE PLASTYCZNE

Otylia Hanusik
Gimnazjum w Bysinie

 

 

 

 

Nagrody zostały odebrane w biurze Fundacji

Renata Chrobak, Ilona Sołtys,
Mirek Sołtys

Gimnazjum w Krempachach