- Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych -

     
 

 

 

 

WODA

SŁOŃCE
GEOTERMIA
WIATR
BIOMASA
BIOGAZ
 

RÓŻNE

 

     

Publikacja powstała w ramach projektu "Zielona edukacja w małopolskich szkołach"
Więcej informacji o projekcie na stronie:
 http://www.zielonaedukacja.eco.pl