Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

   

powrót
do strony głównej

 

MAŁA ELEKTROWNIA WODNA
W KRAKOWIE 
PRZY STOPNIU WODNYM KOŚCIUSZKO


Mała elektrownia wodna w Krakowie

Pomysł budowy elektrowni wodnej i wykorzystania wytworzonej energii elektrycznej dla potrzeb Centrum Edukacyjnego "Radosna Nowina 2000" powstałego w Piekarach /k.Krakowa zrodził się podczas pobytu w Szwajcarii Prezesa Fundacji ks. dr Bronisława Sieńczaka (ówczesnego Wizytatora Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy) już w roku 1998. Natychmiastowe "zadziałanie" przyniosło niespodziewany efekt. Pomysłem zainteresowała się Pani Josephine Gebert Prezes Fundacji PRAXEDIS - Szwajcaria. Dziełu budowy "Radosnej Nowiny'2000" udzielił błogosławieństwa Ojciec Św. Jan Paweł II - Watykan 1999.
Efekty produkcyjne wybudowanej elektrowni stanowią zabezpieczenie finansowe statutowej działalności Fundacji, w tym przede wszystkim kształcenie młodzieży najuboższej i najbardziej potrzebującej.

Wybudowana elektrownia wodna posiada bardzo korzystne oddziaływanie na środowisko naturalne między innymi w postaci: 

 • wyłapywania śmieci płynących rzeką na kratach ujęcia wody (1kontener w przybliżeniu 10 -12m³),

 • pośredniej ochrony atmosfery-wyprodukowanie tej samej ilości energii przez źródła zasilane paliwem stałym powoduje zanieczyszczenie pyłowo-gazowe w skali roku w ilości: 

  • pyłu zawieszonego ogółem około 9,2 do 19,0[t]
  • dwutlenku siarki około 46,5 do 95,8[t]
  • tlenku węgla około 17,1 do 35,2[t]
  • dwutlenku węgla około 7,5 do 15,5[t]
  • tlenków azotu około 13,7 do 28,2[t]
  • sadzy około 6,2 do 12,7[t]
  • benzo/a/pirenu około 1,4 do 2,8[t]

Decyzja wodnoprawna z dnia 19.03.2001 wydana przez Starostwo Powiatowe w Krakowie o wykorzystaniu spiętrzonej wody rzeki Wisły dla celów energetycznych. 

Od czego to się zaczęło

Fundacja im. ks. Siemaszki nawiązuje do tradycji dobroczynnej działalności ks. Kazimierza Siemaszki ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo. Żyjący w II. poł. XIX wieku krakowski misjonarz otaczał opieką dzieci i młodzież biedną i osieroconą. Działalność rozpoczęta w niewielkiej rozmównicy kościoła na Kleparzu rozwinęła się z czasem do dużej i nowoczesnej instytucji wychowawczej i nieprzerwanie kontynuowana była do lat 50 (na mocy dekretu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych działalność ośrodków została przerwana, a ich majątek skonfiskowany). W wyniku przemian ustrojowych na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych Zgromadzenie Księży Misjonarzy odzyskało część dawnego majątku, w tym pierwszy ośrodek położony przy ul. Długiej 42 oraz budynek przy ul. Floriańskiej 55, na mocy zapisu testamentalnego służący wspieraniu dzieła ks. Siemaszki. Najnowsze przedsięwzięcie Fundacji to budowa nowoczesnego ośrodka edukacyjno-wychowawczego Radosna Nowina 2000 w Piekarach k. Krakowa.

TOR KAJAKOWY

Funkcjonalnie związanymi z MEW budowlami są: przepławka dla ryb oraz Tor Kajakarstwa Górskiegotor kajakarstwa górskiego w Krakowie

Adresy kontaktowe:

Dyspozytornia MEW:
32-060 Liszki, Piekary 2 pok. 13D
tel: +48(12) 280-70-99
fax: +48(12) 411-86-37
tel. kom: 501/528-351
Kierownik MEW: 0501/528-327
e-mail: mew@fund.pl

 

 

 

WODA

 

Łęki
Łączany
Dolina Pięciu Stawów
  Dolina Chochołowska
  Kraków
  Zakopane - Olcza
  Zakopane - Ustup
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikacja powstała w ramach projektu "Zielona edukacja w małopolskich szkołach"
Więcej informacji o projekcie na stronie:
 http://www.zielonaedukacja.eco.pl