Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

   

powrót
do strony głównej

 

 

KRYTA PŁYWALNIA W PROSZÓWKACH


Budynek pływalni w Proszówkach

Kryta Pływalnia w Proszówkach zasilana jest kolektorami słonecznymi. Jest ona obiektem gdzie przede wszystkim zadbano o jakość wody basenowej oraz o dużą ilość wodnych atrakcji dla użytkowników w każdej kategorii wiekowej.
Tania gminna pływalnia o bogatym programie użytkowym dla szkół i publiczności.

Od 2003 r. woda basenowa oraz użytkowa na Pływalni ogrzewana jest jednym z odnawialnych nośników energii – energią Słońca. Dla potrzeb energetycznych pływalni zainstalowano 106 kolektorów słonecznych, każdy o powierzchni 2,5 m2. Dla porównania dla potrzeb standardowej rodziny zamieszkującej typowy dom jednorodzinny wystarcza dwa takie kolektory.
Kolektory widoczne wzdłuż ściany południowej pływalni jak również na dachu przylegającej do niej hali sportowej to tylko cześć skomplikowanego układu zamieniającego energie świetlną na cieplną. W maszynowni integralną cześć tego układu stanowią zbiorniki buforowe, pompy ciepła oraz aparatura kontrolno - pomiarowa.

Prawie połowa kosztów (42%) utrzymania Krytej Pływalni w Proszówkach związana jest z wydatkami ponoszonymi na energię elektryczną oraz gaz.
Pomysł zainstalowania układu solarnego wspomagającego istniejący układ grzewczy był więc naturalną konsekwencją eksploatacji tego obiektu.

Układ solarny włączony został w istniejący obieg grzewczy bazujący uprzednio tylko na jednym źródle ciepła jakim jest piec gazowy o mocy 460 kW.
Dodatkowo jeszcze w całym grzewczym układzie pracują dwie pompy ciepła o łącznej mocy 60 kW. Jedna z nich współpracuje bezpośrednio z kolektorami druga natomiast pozyskuje ciepło ze ścieków opuszczających pływalnie. W najchłodniejszych miesiącach roku ścieki te posiadają temperaturę + 17 oC.

Pomysł zrealizowania inwestycji jest koncepcją wójta gminy Bochnia pana Jerzego Lysego. Koszt inwestycji została pokryty ze środków programu SAPARD (75%) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Kolektory słoneczne
Drugim istotnym czynnikiem jest fakt, iż naturalne paliwa kopalne (nieodnawialne źródła energii) zanieczyszczają środowisko naturalne, powoli się przy tym wyczerpując. Analizy geologiczne dotyczące czasu przez jaki one mogą być jeszcze wydobywane nie są zbyt optymistyczne.
Nie ulega wątpliwości, że największym źródłem energii jest słońce, potrafi ono w ciągu dwóch tygodni wysłać w kierunku Ziemi tyle energii ile wynosi roczne zapotrzebowanie energetyczne naszej planety. Obecnie obserwujemy coraz szersze zastosowanie tego nośnika energii, wynika to przede wszystkim ze spadku cen urządzeń pozwalających na zamianę energii promieniowania słońca w energię cieplną.

Energia słoneczna
Energia słoneczna jest praktycznie niewyczerpalna, naukowcy szacują okres do zagospodarowania energii słońca na 5 miliardów lat. Najstarsze zaś odkrycia geologiczne świadczą o wieku Ziemi szacowanym na 4,5 miliarda lat. W skali roku możemy liczyć na usłonecznienie w naszym kraju średnio 1600 godzin w ciągu roku. Przyjmuje się iż w naszej szerokości geograficznej rocznie z jednego metra kwadratowego kolektora uzyskać można w skali roku od 900 do 1200 kWh. Są to oczywiście założenia przy uwzględnieniu optymalnej pogody (brak chmur, południowe godziny). Temperatura zewnętrzna odgrywa tutaj drugorzędna rolę. Rozpatrując temat bardziej realistycznie niż teoretycznie (nie zawsze przecież jest środek dnia i maksymalne nasłonecznienie) można przyjąć, że w Polsce w godzinach od 9:00 do 15:00 uzyskane wartości są nieco niższe i oscylują w przedziale od 600 do 800 kWh z m2. Różnicę można dostrzec też pomiędzy północnymi a południowymi rejonami Polski.

Kryta Pływalnia w Proszówkach
Proszówki 365
tel. (0-14) 611 04 45
fax. (0-14) 611 08 32
e-mail:
basen@proszowki-basen.pl
e-mail:
info@proszowki-basen.pl

 

 

 

SŁOŃCE

 

Oświęcim
Proszówki
wieś
pow. bocheński
gmina Bochnia
Sułoszowa
Zakopane
   
   
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Publikacja powstała w ramach projektu "Zielona edukacja w małopolskich szkołach"
Więcej informacji o projekcie na stronie:
 http://www.zielonaedukacja.eco.pl