Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

   

powrót
do strony głównej

 

 

INSTALACJA GEOTERMALNA
W SŁOMNIKACH

Fragmenty pracy konkursowej - III miejsce
Autorzy: Paulina Hebda, Natalia Kotuła oraz Małgorzata Michalik, Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce
 

Słomniki są położone na terenie Wyżyny Miechowskiej w powiecie krakowskim. Gmina Słomniki jest prekursorem wdrożenia instalacji geotermalnej wykorzystującej wodę słodką o niskiej temperaturze w pompach ciepłą w zintegrowaniu z kotłami gazowymi i kotłem olejowym (system skupiony) oraz w systemach rozproszonych dla indywidualnych odbiorców.

Dzięki zdecydowanym działaniom miejscowych władz udało się uruchomić instalacją, która wykorzystuje płytko zalegające złoża wodonośnego cenomanu. Złoża te charakteryzują się samowypływem wód słodkich o temperaturze zaledwie 16-17 stopni C. Dużą zaletą słodkich wód termalnych jest możliwość skierowania ich do systemu wodociągowego po wcześniejszym wykorzystaniu do celów grzewczych.

Woda z instalacji geotermalnej jest kierowana do trzech odbiorców indywidualnych, z których każdy posiada własną pompę ciepła oraz do Zakładu Ciepłowniczego, skąd dalej jest rozprowadzana do budynków gminnych (Urząd Miejski, szkoła) i wielorodzinnych. Zakład Ciepłowniczy pracuje na zintegrowanym systemie, wykorzystującym sprężarkową pompę ciepła i trzy kotły gazowo-olejowe, które w przypadku wystąpienia zbyt niskich temperatur wspomagają pracę pompy.

To nowatorskie rozwiązanie pozwoliło na ograniczenie emisji substancji zanieczyszczających do atmosfery przez likwidację małych kotłowni przydomowych i kotłowni w budynkach gminnych.

 

 

 

GEOTERMIA

 

Niepołomice
Sierosławice
Słomniki
pow. krakowski
gmina Słomniki
Kościelisko-Mocarni
Kościelisko-Wojdyłówka
Geotermia Podhalańska
   
 
   
   
   
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikacja powstała w ramach projektu "Zielona edukacja w małopolskich szkołach"
Więcej informacji o projekcie na stronie:
 http://www.zielonaedukacja.eco.pl