Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

   

powrót
do strony głównej

 

 

GEOTERMIA 
PODHALAŃSKA

Geneza Projektu Geotermalnego Podhale


Wykorzystanie geotermii na Podhalu (źródło: www.geotermia.pl)

Energia geotermalna jest wewnętrznym ciepłem Ziemi nagromadzo-
nym w skałach oraz w wodach wypełnijących pory i szczeliny skalne.

Prawidłowością budowy naszej planety, a w szczególności jej warstwy litosferycznej, jest wzrost temperatury wraz z postępowaniem w głąb ziemi. Jeśli na znacznych głębokościach znajduje się woda to jej temperatura sięga kilkudziesięciu, a nawet ponad 100°C. W niektórych miejscach na ziemi szczególnie w rejonach zwiększonej aktywności wulkanicznej (np. w Islandii), gorąca woda pojawia się na stosunkowo niewielkich głębokościach, lub nawet wypływa na powierzchnię ziemi w postaci gorących źródeł-gejzerów

Zasoby energii geotermalnej na Podhalu


źródło: www.geotermia.pl

Geotermia Podhalańska jest najstarszą i największą inwestycją geotermalną w Kraju. W Zakopanem, do 2001r., wody termalne wykorzystywane były do celów rekreacyjnych i terapeutycznych. Obecnie z ogrzewania dzięki energii geotermalnej korzysta 511 odbiorców indywidualnych, 149 odbiorców wielkoskalowych (w tym 90% hoteli w Zakopanem) oraz 28 byłych kotłowni węglowych i koksowych, ogrzewających 120 bloków mieszkalnych w Zakopanem. Już niebawem "podziemne ciepło" popłynie do kąpieliska otwartego na Polanie Szymoszkowej oraz do budowanego na stokach Antałówki "Parku Wodnego". W najbliższej przyszłości w Bukowinie Tatrzańskiej planuje się wybudowanie kompleksu rekreacyjno - rehabilitacyjnego, wykorzystującego miejscowe wody termalne


Ujęcie wód geotermalnych na Gubałówce 
(źródło: www.geotermia.pl)


Centrum Zakopanego jest również w zasięgu sieci geotermalnej
(źródło: www.geotermia.pl)


Hotel – restauracja Sabała w Zakopanem zasilany przez Geotermię
(źródło: www.geotermia.pl)


Baseny w hotelu Belvedere ogrzewane geotermalnie
(źródło: www.geotermia.pl)

Niecka Podhalańska stanowi ważny zbiornik wód termalnych. Zasięg zbiornika sięga od brzegu Tatr, gdzie znane są naturalne wypływy ciepłych wód i jaskinie, których genezę wiąże się z kresem termalnym, prawdopodobnie aż po strukturę pienińskiego pasa skałkowego stanowiącego naturalną barierę - północną granicę zbiornika wód termalnych. Strefą zasilającą zbiornik wód termalnych Podhala jest masyw Tatr. Obszar strefy zasilania można ocenić na ok. 350 km². Wody opadowe wnikają systemami szczelin w głąb wyniesionego masywu Tatr i przemieszczają się zasadniczo ku północy pod nieprzepuszczalny dla nich kompleks paleogeńskich warstw fliszowych (łupki i piaskowce). W miarę coraz głębszego wnikania w masyw skalny wody stopniowo się nagrzewają. Na głębokości ok. 1000 m, w Zakopanem, wody mają temperaturę ok. 26°C, a na głębokości poniżej 2000 m w rejonie Białego Dunajca i Bańskiej osiągają temperaturę powyżej 80°C. Jednocześnie zwiększa się mineralizacja wód, oraz wzrasta ich ciśnienie w zbiorniku.

Zainteresowanie problematyką wykorzystania źródeł geotermalnych na Podhalu pojawiło się już w połowie XIX wieku. Dużym powodzeniem cieszyły się cieplice na Jaszczurówce koło Zakopanego. Ich istnienie było związane z infiltracją wód opadowych na duże głębokości, gdzie pod wpływem ciepła Ziemi wody te ulegały ogrzaniu i wznosiły się do góry (wzdłuż pęknięć tektonicznych) pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego (średnia temperatura wody w basenie kąpielowym wynosiła 18°C przy średniej rocznej temperaturze powietrza w tym rejonie 4,8°C).

W okresie powojennym badacze podjęli inicjatywę kompleksowego zbadania warunków występowania wód geotermalnych. Został opracowany projekt głębokiego otworu w Zakopanem zlokalizowanego na zboczu Antałówki, który został zrealizowany do głębokości 3000 m i wykazał obecność wód geotermalnych. 


Obecnie w duowie Park Wodny Zakopane - Antałówka
zdjęcie pochodzi z pracy Anny oraz Elżbiety Bukowskich

W latach 1981-1997 wykonano na Podhalu 10 otworów wiertniczych. We wszystkich stwierdzono występowanie wód geotermalnych o temperaturze 58-95°C i wydajności do 800m³/h. Dużą ich zaletą w porównaniu z wodami eksploatowanymi w innych rejonach Polski jest bardzo niska mineralizacja do 3 g/l oraz to, że wypływają na powierzchnię pod własnym ciśnieniem z wyjątkiem jednego otworu położonego na szczycie Furmanowej.

Działalności edukacyno-szkoleniowa 
PEC Geotermia Podhalańska S.A.

Spółka prowadzi szeroką działalność edukacyjno-informacyjną. Pomaga uczniom i studentom w przygotowywaniu prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich, w organizacji szkoleń dla uczestników praktyk zawodowych. Prezentuje swe osiągnięcia w wykorzystywaniu energii odnawialnej oraz płynące z tego korzyści ekologiczne i gospodarcze wśród licznie odwiedzających jednostki produkcyjne PEC GP S.A. uczestników wycieczek krajowych i zagranicznych.

Sala konferencyjna na 60 osób w Centrum Edukacyjno-Informacyjnym pozwala na organizowanie konferencji i spotkań edukacyjnych propagujących wiedzę na temat projektu geotermalnego na Podhalu jak i wykorzystywania energii geotermalnej w turystyce, wypoczynku i lecznictwie zarówno w Polsce jak i na świecie

Kontakt

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej GEOTERMIA Podhalańska Spółka Akcyjna Biuro:
ul. Nowotarska 35a 34-500 Zakopane
geoterm@geotermia.pl

Telefony:
+48 18 201 50 41
+48 18 201 50 42
+48 18 201 50 43
www.geotermia.pl 

 

 

 

GEOTERMIA

 

Niepołomice
Sierosławice
Słomniki
Kościelisko-Mocarni
Kościelisko-Wojdyłówka
Geotermia Podhalańska
pow. tatrzański
gmina
   
 
   
 
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikacja powstała w ramach projektu "Zielona edukacja w małopolskich szkołach"
Więcej informacji o projekcie na stronie:
 http://www.zielonaedukacja.eco.pl