Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

   

powrót
do strony głównej

 

 

BIOMASA

PLANTACJA WIERZBY ENERGETYCZNEJ 
W ŁOSOSINIE GÓRNEJ

Na zdjęciu plantacja wierzby energetycznej w miejscowości Łososina Górna, której uprawy podjęli się indywidualni rolnicy celem wykorzystania do ogrzewania mieszkań.

Biomasa jest największym źródłem energii odnawialnej. Powstaje w wyniku fotosyntezy i jest to skumulowana część energii słonecznej gromadzona i przetwarzana przez liście.
Wykorzystanie biomasy, do celów energetycznych następuje przez bezpośrednie spalanie drewna i jego odpadów, słomy, odpadków produkcji roślinnej lub roślin energetycznych (specjalnego gatunku wierzby oraz tzw. malwy pensylwańskiej itp.).
Pod względem energetycznym 2 tony biomasy równoważne jest 1 tonie węgla kamiennego.

Na terenie gminy podjęto eksperymentalnie plantację wierzby energetycznej celem wykorzystania do ogrzewania indywidualnych gospodarstw domowych.

 

 

 

BIOMASA

Nowe Brzesko
Łososina Górna
pow. limanowski
gmina Limanowa

BIOGAZ
Kraków
Tarnów

 

RÓŻNE
Stryszów
   
 
   
 
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Publikacja powstała w ramach projektu "Zielona edukacja w małopolskich szkołach"
Więcej informacji o projekcie na stronie:
 http://www.zielonaedukacja.eco.pl