Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

   

powrót
do strony głównej

 

BIOGAZ

BIOELEKTROWNIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW KOMUNALNYCH W TARNOWIE

Gaz na nim powstający jest przetwarzany na prąd i sprzedawany

Biogaz nadający się do celów energetycznych może powstawać w procesie fermentacji beztlenowej odpadów zwierzęcych w biogazowniach rolniczych, osadu ściekowego na oczyszczalniach ścieków oraz odpadów organicznych na komunalnych wysypiskach śmieci.
Biogaz o dużej zawartości metanu (powyżej 40%) może być wykorzystany do celów użytkowych, głównie do celów energetycznych. Ostatnimi czasy duże nadzieje pokłada się w wykorzystaniu paliw ciekłych uzyskiwanych z biomasy.

Tamowska bioelektrownia funkcjonuje już od roku na terenie składowiska odpadów komunalnych w Tarnowie.

Instalacja składa się z 31 studni odgazowujących stacji zbiorczej biogazu stacji ssawo-dmuchawy elektrowni gazowej na którą składają się dwa agregaty prądotwórcze o mocy około 400 kW każdy oraz pochodni do spalania niewykorzystanego biogazu

Każdego miesiąca instalacja wykorzystuje ponad milion metrów sześciennych biogazu z którego wytwarza ponad 200 tysięcy kilowatogodzin. Miasto otrzymuje 15 proc zysków ze sprzedaży energii.

Nieoceniona jest także korzyść tej inwestycji dla środowiska gdzie nie przedostają się szkodliwe wyziewy oraz dla samych mieszkańców którzy w jeszcze mniejszym stopniu będą odczuwać uciążliwość składowiska odpadów.

W dniu 25 października 2006 roku Energetyka Dwory Sp. z o.o. dokonała zakupu Bioelektrowni-Hydropol-4 Sp. z o.o. położonej na Wysypisku Komunalnym przy ulicy Cmentarnej w Tarnowie. Energetyka Dwory Sp. z o.o. jest jedynym udziałowcem i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Kontakt:

Energetyka Dwory Sp. z o.o.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
e-mail:
energetyka@energetyka-dwory.pl
tel.: (48 33) 847 2770
fax: (48 33) 847 2701

 

 

 

BIOMASA

Nowe Brzesko
Łososina Górna

 

BIOGAZ
Kraków
Tarnów

 

RÓŻNE
Stryszów
   
 
   
 
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Publikacja powstała w ramach projektu "Zielona edukacja w małopolskich szkołach"
Więcej informacji o projekcie na stronie:
 http://www.zielonaedukacja.eco.pl